Marc Vers Artwork compleix 2 anys a l'Abril / 2 years of Marc Vers Artwork this AprilAquest mes d'abril Marc Vers Artwork compleix 2 anys. La intenció amb aquesta tenda online era difondre al màxim l'obra de Marc Vers Il·lustracions. L'abril de 2016 es comença amb un cartell del film The Big Lebowski (1998) i dues làmines de la sèrie il·lustrada Begudes i Societat. Actualment hi ha més de 40 obres disponibles.

Des del començament els clients han valorat molt positivament la possibilitat de personalitzar les obres que volien comprar i el fet de rebre un petit detall, un regal, per agrair-li la seva confiança.

Durant tot aquest temps s'ha creat una imatge de marca, publicat anuncis específics per cada obra a la venda i s'ha fet una activa difusió a les xarxes socials, tasca continua per arribar cada dia a més públic.

Les il·lustracions, pòsters de films i sèries de TV i les làmines de Shôdo creats s'han venut a molts països, com ara Anglaterra, Canadà, Estats Units d'Amèrica, França, Alemanya, Espanya...

Avui en dia Marc Vers Artwork és una tenda online valorada amb 5 estrelles amb crítiques molt positives dels clients envers la qualitat  de l'obra, el tracte rebut, l'acurat packaging i la rapidesa de l'enviament. La tenda està present a Google Shopping i a diverses plataformes de venda d'art, gràcies a la inversió en aquesta presència la venda d'obra ha anat creixent.

Per tant, per tot això i més, us vull donar les gràcies a totes les persones que visiteu la tenda, que heu comprat làmines i que seguiu activament l'activitat de la tenda.

La feina continua gràcies a totxs vosaltres!
This month Marc Vers Artwork turns 2 years old. The intention with this online store was to disseminate to the spread the artwork of Marc Vers Illustrations. In April of 2016 opens with a poster of the film The Big Lebowski (1998) and two sheets of the illustrated series Drinks & Society. Presently there are more than 40 available works.

From the beginning clients have valued very positively the possibility of customising the works they wanted to buy and the fact of receiving a small detail, a gift, to thank them their confidence.

Throughout this time a brand image has been created, published specific ads for each work on sale and an active work on social networks has been done to promote Marc Vers Artwork, a continuous task to reach every day more visitiors.

The illustrations, the film & TV series posters and the Shôdo sheets have been sold in many countries such as England, Canada, United States of America, France, Germany, Spain ...


Nowadays Marc Vers Artwork is an online store valued with 5 stars with very positive reviews of the clients about the quality of the work, the polite behaviour, the careful packaging and the rapidity of the shipment. The store is present in Google Shopping and various art sales platforms, thanks to the investment in this presence the sale of works has been growing.


Therefore, for all this and more, I would like to thank all the people that visits the store, buys the artwork sheets or just follows the activity of the store.

The work continues thanks to all of you!

'Gaya en antena' - Setena nit / 'Gaya on air' - Seventh night


                         

Avançament exclusiu
Il·lustració del setè capítol del llibre 'Gaya en antena' 
Publicació en 2018
Tècnica: Tinta japonesa i retoladors

Exclusive preview
Illustration of the seventh chapter of the book 'Gaya on air'
Publication in 2018
Technique: Japanese ink and markers